KISS kinderen

Kinderfysiotherapie wordt in onze praktijk gegeven door kinderfysiotherapeutes uit de praktijk van Ab van Heijningen. Zie ook website www.kinderfysio-abvanheijningen.nl

KISS-KID syndroom

De Duitse artsen Gutmann en Biedermann zijn de grondleggers van het met manuele therapie behandelen van zuigelingen met het KISS-KID syndroom. 
Kiss staat voor: Kopfgelenk, Induzierte, Symmetrie, Störungen. Dit Duitse begrip kan vertaald worden met: Kopgewrichten, Invloed op Storingen in de Symmetrie. Dwz. dat er stoornissen in de symmetrische ontwikkeling van de baby kunnen ontstaan t.g.v. functiestoornissen in de bovenste nekgewrichten.

KISS kinderen worden behandeld door de daarvoor gespecialiseerde manueel therapeuten. Meestal gaat dat in nauwe samenspraak en/of combinatie met de kinderfysiotherapeut.
In onze praktijk is hierin gespecialiseerd: Hans Olde Hengel

Vroege kenmerken van het KISS-KID syndroom:

 • het hoofd staat scheef en wordt naar één kant gedraaid
 • het kind huilt veel en slaap slecht
 • het hele ruggetje is dikwijls scheef (scoliose)
 • een sterke neiging tot overstrekken
 • een asymmetrische heupontwikkeling
 • asymmetrisch bewegen van armen en benen
 • ontwikkeling van een schedel asymmetrisch is
 • het heeft slikklachten en geeft gemakkelijk over
 • bij aan- uitkleden is er vaak protesthuilen
Veel van deze symptomen verdwijnen als het kind ouder wordt. Er lijkt sprake te zijn van herstel. Maar dit herstel kan schijnbaar zijn.
 
Latere kenmerken van het KISS-KID syndroom
 
 • kind wil niet kruipen
 • grove en fijne motoriek ontwikkelen zich matig
 • evenwichtsproblemen
 • matige of slechte houding
 • veel struikelen / vallen
 • vertraagde spraakontwikkeling
 • snel vermoeid
 • snel ontstemd en woede aanvallen
 • lijkt aan zeer weinig slaap genoeg te hebben
 • wakker worden met hoofdpijn
 • vaak hoofdpijn op school met slechte concentratie
 • vergeet snel een opdracht
 • onzeker
 • onrustig
 • veel aandacht nodig
Het is dus zinvol, wanneer uw kind in de bovengenoemde vroege en/of late KENMERKEN hoog scoort, in overleg met uw huisarts, kinderarts of CB-arts een afspraak te maken met Hans Olde Hengel.Tel.: 0546-812233.
 
Het KISS-KID syndroom kan een verklaring zijn voor de lichamelijke en/of mentale ontwikkelingsproblemen van uw kind.
Zuigelingen kunnen vanaf een leeftijd van 4 maanden worden behandeld. Onderzoek en behandeling zijn nauwelijks belastend voor uw kind. Het resultaat is soms verbluffend.
Meer informatie vindt u op: www.kiss-kinderen.nl