Bekkenfysiotherapie

Een bekkenfysiotherapeut is een fysiotherapeut die zich heeft gespecialiseerd in het gebied van buik, bekken en lage rug. Klachten van het bekken en/of  de lage rug kunnen weer klachten veroorzaken van de bekkenbodemspieren en omgekeerd. Omdat ook de buikorganen ( blaas, darmen, baarmoeder en prostaat) een relatie hebben met de bekkenbodemspieren,kunnen bij het niet goed functioneren hiervan ook klachten ontstaan op het gebied van plassen, ontlasten of bij het vrijen. Dit kan ook te maken hebben met zwangerschap, bevalling of een operatie die heeft plaatsgevonden in het bekkengebied. Klachten in dit gebied kunnen voorkomen bij zowel vrouwen, mannen als kinderen.

Indicaties voor bekkenfysiotherapie zijn: 

 • Ongewild verlies van druppels urine tijdens inspanning ( Stress-incontinentie)
 • Veelvuldig optredende, plotselinge hevige aandrang met vaak urine verlies (urge-incontinentie)
 • Ongewild verlies van ontlasting (fecale incontinentie)
 • Niet te onderdrukken aandrang om te plassen en/of te ontlasten.
 • Moeizaam kwijt kunnen van ontlasting (Obstipatie)
 • De gevolgen van verzakking van blaas, baarmoeder of darmen.
 • Pijn in de onderbuik, rond de anus of de geslachtsdelen.
 • Pijn bij gemeenschap, als de klachten samenhangen met de bekkenbodem.
 • Fysiotherapeutische begeleiding bij operaties in de onderbuik of bekkenbodemgebied (Zowel gynaecologisch,urologisch als colorectaal.
 • Bekkenpijn in de periode rondom zwangerschap en bevalling.
 • Fysiotherapeutische begeleiding tijdens zwangerschap en na de bevalling.

 De therapie bestaat voornamelijk uit:

 • Informatie over oorzaken en gevolgen van uw klachten.
 • Bewustwording en functieverbetering van de bekkenbodem-spieren.
 • Oefentherapie ( individueel of in groepen)
 • Ontspannings- en ademhalingsoefeningen.
 • Zonodig inwendig onderzoek ( vaginaal en/of anaal) en behandeling met o.a. EMG
 • Adviezen gericht op toiletgedrag,houding en beweging, drinken en voeding.

Klachten in en rondom het bekkengebied hebben vaak een grote invloed op uw dagelijks functioneren. Door gerichte behandeling en adviezen kunnen klachten verminderen of verdwijnen waardoor uw functioneren in het dagelijks leven (sterk) verbeterd.

Informatie: Gemma Tuiten-Eidhof, MSPT