Orthopedisch manueel therapie

De orthopedisch manueel therapeut

In onze praktijk is dat Hans Olde Hengel

Meer dan een ‘bottenkraker’

Een bottenkraker, zo wordt in de volksmond de orthopedisch manueel therapeut ook wel genoemd. Daarmee wordt gedoeld op het losmaken van bijvoorbeeld een gewricht of ruggenwervel.
Maar dat is slechts een deel van de orthopedische manuele therapie. En het gebeurt aanmerkelijk voorzichtiger dan de bijnaam doet vermoeden.

Voor alle klachten van het bewegingsapparaat

Een orthopedisch manueel therapeut behandelt meer dan alleen maar rugklachten. U kunt er terecht voor alle klachten aan het bewegingsapparaat. Ook klachten die na een ongeval optreden, kunnen effectief worden behandeld.

Het draait om de wervelkolom

Een orthopedisch manueel therapeut gaat er bij de meeste klachten vanuit dat de bron inde wervelkolom ligt. Via zenuwbanen in de wervelkolom worden voortdurend ontelbare signaaltjes naar alle delen van het lichaam en hoofd verstuurd.

Ontstaat er ergens in de wervelkolom  een ‘blokkade’, bijvoorbeeld door stramme, onwillige ruggenwervels, dan kan dit elders in het lichaam (pijn)klachten veroorzaken.

Wegnemen van de ergste pijn

Om uw ‘bewegingsvrijheid’ te vergroten en de ergste pijn weg te nemen worden speciale handgrepen toegepast. Die zijn kenmerkend voor de orthopedische manuele therapie. Daarbij wordt lichte druk uitgeoefend op bijvoorbeeld een wervel of gewricht. Pijnlijk is dat vrijwel nooit. Mensen ervaren het eerder als een verlichting omdat de pijn dikwijls voelbaar wegvloeit.

Nog een stapje verder…

De orthopedisch manueel therapeut heft onder andere blokkades in de wervelkolom op, een van de directe veroorzakers van klachten. Maar hij gaat nog een stapje verder. Hij zal samen met u proberen de vinger echt op de pijnlijke plek te leggen. Waardoor zijn de blokkades ontstaan? Komt het door uw houding tijdens het (bureau)werk? Beweegt u onvoldoende? Of belast u uw rug misschien verkeerd of te veel?

Zelf aan de slag

Met het advies van de therapeut over een mogelijk andere houding en levensstijl kunt u zelf aan de slag. Dat moet u ook met de gerichte oefeningen die de orthopedisch manueel therapeut u voorschrijft en aanleert.

Een tweeledige aanpak met maar een doel: herstel en voorkomen dat uw klachten in de toekomst terugkomen. De praktijk laat zien dat het definitieve herstel gemiddeld na een aantal behandelingen voelbaar inzet.

Samenwerken met andere behandelaars

Uw klacht zo breed mogelijk aanpakken. Ook dat is kenmerkend voor de orthopedisch manuele therapie. Wanneer het uw herstel kan bevorderen, zal de therapeut samenwerking zoeken met uw huisarts, specialist of een eventuele andere behandelaar.

De huisarts of specialist die u heeft doorverwezen, wordt door de orthopedisch manueel therapeut op de hoogte gehouden van de behandeling en ontwikkelingen.

Afspraak maken?

Voor het vaststellen van de oorzaak van uw klacht of een ‘second opinion’ kunt u op eigen initatief een afspraak maken met een orthopedisch manueel therapeut. Wilt u zich laten behandelen, neem dan voor verdere informatie contact op met uw orthopedisch manueel therapeut.

Vergoeding verzekeraar

Een behandeling door een orthopedisch manueel therapeut wordt door de meeste ziektekostenverzekeraars vergoed. Informeer voor de zekerheid vooraf even bij uw eigen verzekeraar.

Afgestudeerd fysiotherapeut met specialisatie

Een orthopedisch manueel therapeut heeft de opleiding voor fysiotherapeut of een medisch opleiding doorlopen. Daarna heeft hij zich gespecialiseerd in de orthopedische manuele therapie. Die opleiding duurt vijf jaar. Een gediplomeerd  orthopedisch manueel therapeut staat in het register van de verbijzonderde fysiotherapeuten  wordt erkend door het Koninklijk Genootschap voor Fysiotherapie.
Orthopedisch manueel therapeuten worden door de beroepsvereniging NAOMT verplicht om regelmatig bijscholingscursussen te volgen. Bij het NAOMT zijn circa 115 leden aangesloten. De afkorting staat voor Nederlandse Associatie Orthopedische Manuele Therapie.

Meer informatie kunt u vinden op www.naomt.nl