Dry Needling

Wat is Dry Needling?

Dry Needling is een effectieve behandelvorm bij spierpijnklachten. Dry Needling behoort tot het domein van de fyisotherapeut.
Met Dry Needling worden spierverhardingen (myofasciale triggerpoints) ontspannen, door deze aan te prikken met een dunne acupunctuurnaald.
Meestal is de verbetering in souplesse, kracht en pijn direct voelbaar.

Wat is een spierverharding en wat voelt u?

Een spierverharding is een hard aanvoelende plek in een spier, die naast een lokale drukpijn, ook vaak pijn op andere plaatsen in het lichaam kan geven, die kenmerkend zijn voor deze spier.
Spierverhardingen worden ook vaak ‘spierknopen’ genoemd. Bij het onderzoek naar de oorzaak van de pijn  zien we dat er vaak meerdere spieren bij betrokken kunnen zijn.

Hoe uiten spierverhardingen zich?

 • Pijn ter plekke in een spier met of zonder uitstraling
 • Bewegingsbeperkingen en/of stijfheid
 • Verminderde kracht bij aanspannen spier
 • Uitbreiding door pijnontwijkend gedrag
 • Soms ook reacties zoals zweten, duizeligheid, licht in het hoofd, wazig zien, rillerig of koude handen.

Vaak gaan deze klachten vanzelf weer weg, maar als dit lang blijft hangen kan behandeling wenselijk zijn. De fysiotherapeut zal in dat geval ook onderzoeken of er oorzaken zijn voor deze spierklachten en deze in de behandeling betrekken.

Hoe kunnen spierverhardingen ontstaan?

 • Door een verkeerde beweging of een trauma
 • Door langdurig verkeerde (werk)houding
 • Langdurige overbelasting als bijvoorbeeld bij nekarmklachten (RSI, CANS)
 • Specifieke overbelasting bij sport of zwaar werk
 • Beschadiging van weefsel bij een meniscusletsel of na een hernia (zelfs jaren later nog)
 • Langdurige  afwezigheid van beweging (gipsverband)
 • Psychologische factoren zoals stress, depressie, onrust en vermoeidheid hebben duidelijke invloed op spierspanning
 • Voetafwijkingen of verschillen in beenlengte (bijv. ont staan na een botbreuk)
 • Chronische infecties en allergieën
 • Slaaptekort
 • Enz. enz.

Wat gebeurt er na de behandeling?

Soms, als er erg veel stijve spieren zijn, voelt u de eerste 2 dagen een zeurderige napijn, de behandeling werkt dan nog even na.
Onze ervaring is dat de spieren na deze behandeling soepeler zijn geworden en deze spieren makkelijk gebruikt kunnen worden. Het is echter raadzaam de eerste dagen deze spieren niet al te fors te belasten.

U krijgt eenvoudige oefeningen voor thuis mee om de verbeterde beweeglijkheid die is ontstaan te handhaven. Het verdere herstel heeft u daarmee zelf in de hand. De resultaten zijn over het algemeen effectiever dan met  massage of rekoefeningen. Oefeningen gaan na Dry Needling veel gemakkelijker.

Wat zijn de kosten?

Deze methode maakt deel uit van de algehele behandeling fysiotherapie.
Indien uw aanvullende verzekering fysiotherapie dekt, dan vallen dus ook de kosten voor een Dry Needling behandeling hieronder. 

Dry Needling fysiotherapeut
Hans Olde Hengel