e-health

 

E-health is een breed begrip met vele toepassingen gericht op online activiteiten in de gezondheidszorg. Meestal denk je aan eenvoudige apps op je telefoon ter ondersteuning van je gezondheidheid, bijvoorbeeld een stappenteller of oefeningen. Er bestaan echter ook complete programma’s om te revalideren na een operatie, De ontwikkeling staat niet stil en bij Acacia Fysio plus Zorg zijn we binnenskamers ook bezig met een toegankelijke vorm van e-health (Waarover later later dit jaar meer…)!

Voordat we gaan kijken hoe zorgverzekeraars tegen deze nieuwe vorm van zorg aankijken, eerst even de alle neuzen dezelfde kant op laten wijzen door de definitie van e-health volgens de Nederlandse Zorgautoriteit tonen:

Wat is e -health?

E -health is het gebruik van hedendaagse informatie – en communicatietechnologieën, met name via internet, om gezondheid en gezondheidszorg te ondersteunen of te verbeteren. We hanteren de volgende indeling:

 • E-zorg: e-diagnosestelling, e-consulten, e -care zoals monitoring.
 • E -ondersteuning: e -inzage in patiëntendossier, e -management zoals het maken van afspraken online.
 • E -public health: e -gezondheidsvoorlichting, e -preventie zoals het opsporen van bepaalde risicogroepen.

Bron: NZA

Veel aspecten van zorg kunnen dus online worden uitgevoerd, indien dit wenselijk. Menzis schrijft er volgende over:

E-health is binnen de gezondheidszorg een veelbesproken onderwerp. De inzet van e-health om de zorg efficiënter te maken en kosten te besparen, is divers en sterk in ontwikkeling. De NZa heeft in 2017 al een ‘handige’ Wegwijzer bekostiging e-health (overzicht per zorgsector) uitgebracht, die ze jaarlijks probeert te updaten. Menzis doet intensief onderzoek naar e-health in de zorg en zal toepassing(en) waar mogelijk actief inzetten.

Bron: Menzis

Deze zorgverzekeraar stimuleert e-health en dat is een positieve ontwikkeling. Een andere grote zorgverzekeraar schrijft er dit over:

CZ groep zoekt voortdurend naar innovaties die de zorg beter maken en betaalbaar en toegankelijk houden. Om de paramedische zorg toekomstbestendig te maken, wordt er steeds meer verwacht van de inzet van technologie. E-health is hier een voorbeeld van. Onder e-health verstaan we het gebruik van ICT om gezondheid en gezondheidszorg te ondersteunen en/of te verbeteren. Dit is een erg brede definitie, die voor de paramedische zorg nog verder ingevuld moet worden.

CZ groep vindt dat e-health-toepassingen kunnen bijdragen aan de toegankelijkheid van de zorg, de diagnostiek en de therapietrouw en zelfredzaamheid van patiënten. De inzet van e-health om de zorg efficiënter te maken, is divers en sterk in ontwikkeling. CZ groep wil paramedici uitnodigen om deze gezamenlijke taak verder vorm te geven.

Bron: CZ

Ook het CZ stimuleert dus actief de online ontwikkeling. Net als de vorige twee verzekeraars is ook het VGZ een voorstander:

Om de zorg op de langere termijn betaalbaar te houden, zetten we vanuit VGZ in op zinnige zorg via good practices. Soms is dat zorgvernieuwing, soms is dat een al bestaande werkwijze die navolging verdient. Criteria voor een good practice zijn de volgende:

 • Vernieuwende methode, techniek, handelswijze, procedure, samenwerking of technologische ontwikkeling;
 • Betere zorg voor de patiënt tegen lagere kosten, mede dankzij en altijd samen met zorgaanbieders;
 • De patiënt staat centraal;
 • Zorg is vastgesteld in de praktijk;
 • De zorg is op andere plekken toepasbaar;
 • De zorgaanbieder wil een ambassadeursrol vervullen richting andere zorgaanbieders.

Bron: VGZ

De laatste grote zorgverzekeraar Zilveren Kruis is over het algemeen ook te spreken over e-health:

Innovaties die we als Zilveren Kruis stimuleren sluiten aan bij de vijf klantgroepen:

 • mensen met chronische ziekten
 • psychische ziekten
 • hart- en vaatziekten
 • mensen met kanker
 • ouderen

De komende jaren staan deze klantgroepen centraal in ons inkoop- en innovatiebeleid. Daarbij richten we ons vooral op de beweging naar zorg in de thuissituatie om onze klanten zoveel mogelijk eigen regie te geven over hun behandeling en gezondheid. Nieuwe technologie maakt behandelingen minder ingrijpend en brengt zorg op afstand steeds verder binnen bereik.

Bron: Zilveren Kruis

Het stimuleren van innovaties worden bij Zilveren Kruis beperkt tot vijf groepen. Zou dit dan betekenen dat e-health toepassingen voor bijvoorbeeld jongeren niet van toepassing zijn? Iets wat ik mij afvraag als ik hun beleid lees.

Conclusie

Over het algemeen wordt e-health gestimuleerd door de zorgverzekeraars, zolang het maar kostenbesparend en effectief is. Dit zijn geen onredelijke eisen, zolang er maar ruimte blijft voor ontwikkeling. Als we deze nieuwe ontwikkelingen niet als bedreiging zien en de voordelen op de juiste manier inzetten, kan e-health een prima aanvulling of zelfs vervanging zijn van reguliere zorg. Wees er niet bang voor, want wie had 20 jaar geleden nou gedacht dat je oma met COPD liever een e-consult afspraak maakt?