Geriatriefysiotherapie

Geriatriefysiotherapie is een specialisatie binnen de fysiotherapie gericht op ouderen met vaak meerdere aandoeningen.

​Waarom Geriatriefysiotherapie?

Geriatriefysiotherapie bestrijkt een breed gebied van problemen met betrekking tot ouderen. Er zijn veel aandoeningen die mensen beïnvloeden naarmate ze ouder worden. Voorbeelden van veelvoorkomende aandoeningen bij ouderen zijn onder andere artrose, osteoporose, beroerte / CVA, alzheimer, dementie en parkinsonsime.

Een andere rol van een geriatriefysiotherapeut is het helpen bij revalidatie na knie-of heupvervangende operaties. Mensen die deze operaties ondergaan lopen waarschijnlijk anders. Het beïnvloedt hun vermogen om dagelijkse klusjes te doen, en hun kwaliteit van leven.

waarom geriatriefysiotherapie - Acacia Fysio plus Zorg
De voordelen van een geriatriefysiotherapeut - Acacia Fysio plus Zorg

De voordelen van een geriatriefysiotherapeut

Een geriatriefysiotherapeut speelt een sleutelrol in het mogelijk maken van ouderen om zo lang als mogelijk zelfstandig te kunnen blijven. In sommige situaties is het niet mogelijk om verbetering of stabilisatie op een bepaald niveau te realiseren. In die specifieke gevallen kunnen geriatriefysiotherapeuten een verschil maken door de achteruitgang minder snel te laten gaan.

Geriatriefysiotherapie is een specialisatie binnen de fysiotherapie gericht op ouderen om bijvoorbeeld de mobiliteit en balans te verbeteren, kracht op te bouwen, het vertrouwen in hun fysieke vaardigheden te vergroten of het activiteitenniveau te verbeteren / behouden.

De basisprincipes
  • Invaliditeit wordt over het algemeen beschouwd als het gevolg van een pathologisch proces of letsel en niet het gevolg van ouderdom.
  • De effecten van biologische veroudering verminderen de efficiëntie van de systemen van het lichaam. Echter, gedurende het hele leven wordt de optimale werking in elk individu behouden door deze systemen maximaal te blijven benutten.
  • Geriatriefysiotherapeuten spelen een sleutelrol om de mobiliteit en onafhankelijkheid te vergroten of te behouden bij ouderen. Ze stellen ouderen in staat een aantal van de lichaamssystemen optimaal te gebruiken om de mobiliteit en onafhankelijkheid te vergroten of te behouden.
  • Wanneer verbetering of zelfs maar het behoud van functionele mobiliteit geen redelijk doel is, kunnen fysiotherapeuten ouderen ondersteunen om comfortabel en pijnvrij hun dagelijkse leven te continueren.
  • Preventie van de ontwikkeling van problemen op latere leeftijd door middel van gezondheidsbevordering.
Het onderzoek

Het onderzoek van ouderen verschilt van die van jongeren door rekening te houden met de verschillen in het lichaam die zich voordoen met de leeftijd. Het ICF (Classification of Functioning, Disability and Health) van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO)  biedt geriatriefysiotherapeuten een raamwerk om beperkingen kunnen beoordelen. Deze beperkingen kunnen worden gerelateerd aan de betreffende domeinen van het leven van een patiënt. Zo kan richting worden gegeven het onderzoek, het stellen van doelen en het behandelplan.

De behandeling

De aard van de geriatriefysiotherapie houdt in dat het onderzoek en de behandeling zich mede richten op de fysieke gesteldheid van patiënt. Voor ouderen zijn de fysieke taken van het dagelijks leven een belangrijk uitgangspunt voor behandelingen. Een voorbeeld van een behandeling is het verbeteren / onderhouden / reduceren achteruitgang van iemands capaciteiten bij het uitvoeren van functionele taken zoals het in- en uitstappen uit een stoel of bed en de algemene mobiliteit.

Uw geriatriefysiotherapeut

Heeft u een vraag, opmerking of een tip, laat het ons weten.

7 + 13 =