Clicky

Logo - Acacia Fysio plus Zorg

Ergotherapie

Samenwerking Twentergo & Acacia Fysio plus Zorg

Ergotherapie als hulp bij herstel

De eerste stap op de maan…een kleine stap voor de mens. Geschiedenis werd geschreven.

Mensen die na een lange lijdensweg, ongeval of moeilijke periode weer opnieuw een eerste stap kunnen zetten, ervaren hetzelfde. Weer kunnen deelnemen aan de samenleving op je eigen tempo. Dagelijks weer gewoon dingen en taken kunnen doen. Vrije tijd kunnen invullen zoals je dat zelf wil. Kunnen werken zonder beperkingen. Naar school kunnen gaan en je vrijuit bewegen in welke vorm dan ook. Je leven eindelijk weer zin en betekenis geven. Jezelf kunnen behelpen…zelfredzaam zijn. De ergotherapeut verandert letterlijk het leven van zijn patiënt, en laat deze persoon met de extra begeleiding zelf verder schrijven aan zijn eigen geschiedenis.

Ergotherapie-Almelo 1

Wat is ergotherapie nu precies?

Ergotherapie is een paramedisch beroep. Het is een actieve vorm van zorgverlening. De discipline ergotherapie heeft een specifiek uitgangspunt die ervan uitgaat dat elk individu recht heeft op eigen waardevolle en haalbare lichamelijke activiteiten. Een goede ergotherapeut voldoet aan twee belangrijke voorwaarden: graag omgaan met mensen en creatief kunnen denken. Een warm hart en empathisch zijn, zijn nog extra troeven. De hoofdactiviteit bestaat erin te handelen naar de verschillende noden van verschillende mensen. Je leert de patiënt terug zijn leven in handen te nemen, zijn lichaam aan te passen. Een gekende activiteit die door omstandigheden lange tijd niet meer haalbaar was om uit te voeren, kan door een ergotherapeut (her)aangeleerd worden. Hiervoor zal de ergotherapeut hulpmiddelen inschakelen, een ruimte of werkplek ergonomisch inrichten, of zijn patiënt de vooropgestelde beweging anders leren uitoefenen. Alles staat in het teken van optimaal bewegingscomfort en levensvreugde. De term “ergotherapie” is afkomstig van het Griekse “ergon”, dat “handeling, werk of daad” betekent.

Voor wie is ergotherapie zoal geschikt?

Een ergotherapeutische behandeling is geschikt voor iedereen die door ziekte of hinder een lichamelijke of psychische beperking hebben opgedaan of gezondheidsproblemen ervaart; Deze therapie is voor zowel kinderen, jongeren, volwassenen als senioren. Ergotherapie kan plaatsvinden op elk moment in je leven, naargelang je situatie. De term ergotherapie kan breed opgevat worden. Het kan betrekking hebben op fysieke revalidatie, ontwikkelingsstoornissen, geriatrie of geestelijke gezondheidszorg. Personen van wie de zelfredzaamheid verminderd is, zullen baat hebben bij het inschakelen van een enthousiaste en empathische ergotherapeut. Het is letterlijk de eerste stap naar een herwonnen zelfstandigheid.

Ergotherapie-Almelo 2

Waarom is ergotherapie oh zo belangrijk?

Elk individu hecht veel belang aan eigen zelfredzaamheid. Levenskwaliteit is voor de meesten van ons de topprioriteit. Problemen kunnen aangepakt en opgelost worden. Dit gaat niet enkel over lichamelijke of fysieke moeilijkheden. De thuis- of werksituatie wordt onder de loep genomen, en aangepast waar noodzakelijk. Handelingen kunnen aangepast worden aan de nodige situaties. Een ergotherapeut is professioneel opgeleid om advies inzake ergonomie of aanpassingen op werkvloer of thuisomgeving te formuleren. Hoe kan je je optimaal voelen en bewegen in de optimale omstandigheden? Daar denkt de ergotherapeut ruim en flexibel in!

Hoe wordt ergotherapie vergoed?

In de Nederlandse zorgwet voorziet de basisverzekering de terugbetaling van 10 uur ergotherapie per persoon per jaar, maar kan jaarlijks veranderen. De huisarts of specialist kan hiervoor een verwijsbrief opmaken en de noodzaak aankaarten. Als het gewenst is dat er na deze reeks nog therapie plaats vindt, kan de aanvullende verzekering hierin bijspringen en extra behandeluren dekken. Het verplichte eigen risico dekt de kosten van ergotherapie, behalve voor kinderen tot 18 jaar. Het eigen risico van de ouders wordt dan niet belast.

Waar zijn ergotherapeuten werkzaam?

Ziekenhuizen, verpleeg- of verzorgingstehuizen, residenties voor mensen met een mentale of lichamelijke beperking, revalidatiecentra, beschutte werkplaatsen en vaak ook onderwijsinstellingen stellen ergotherapeuten te werk. Een ergotherapeut kan ook op zelfstandige basis werken, of in een eigen praktijk zijn patiënten ontvangen. Ergotherapeuten hebben verscheidene mogelijkheden om aan de slag te gaan.

Wilt u meer informatie of een afspraak? Klik dan hier.

Social Media

Kwaliteit