Clicky

Logo - Acacia Fysio plus Zorg

Geriatriefysiotherapie Almelo

Contact

Veel ouderen in Almelo ondervinden in de loop der jaren problemen met hun mobiliteit en functioneren, bij de één geeft dit minder last dan bij de ander.

Uw geriatriefysiotherapeut richt zich met name op de complexe zorg voor kwetsbare ouderen die meerdere aandoeningen hebben.

Wat is

geriatriefysiotherapie?
Meer info

Waarvoor

geriatriefysiotherapie?
Meer info

Wat doet de

geriatriefysiotherapeut?
Meer info

Wie is uw

geriatriefysiotherapeut?
Meer info

Wat is geratriefysiotherapie?

Geriatriefysiotherapie is een specialisatie binnen de fysiotherapie die zich richt op de ‘ouder wordende mens’. Veroudering betekent biologische verandering. Naarmate we ouder worden, gaat onze lichamelijke gesteldheid achteruit. We worden minder mobiel en kunnen daardoor moeite ervaren met dagelijkse handelingen.

Kortom, ouderdom komt met gebreken. Deze normale veroudering is onvermijdelijk: er bestaat dus niet zoiets als anti-aging. Met geriatriefysiotherapie kunnen we daarentegen wel proberen deze achteruitgang te vertragen, zodat u zo lang mogelijk mobiel en zelfstandig blijft.

Er zijn ook mensen die sneller verouderen of ouderdomsverschijnselen vertonen door een ziekte of aandoening. Bijvoorbeeld door dementie, een beroerte of de ziekte van Parkinson. Ook voor hen is er geriatriefysiotherapie.

Geriatriefysiotherapie Almelo - Acacia Fysio plus Zorg
Waarvoor geriatriefysiotherapie in Almelo - Acacia Fysio plus Zorg

Waarvoor geriatriefysiotherapie in Almelo?

De Nederlandse bevolking is langzaam aan het vergrijzen en Almelo doet daar uiteraard ook aan mee. Vergrijzing betekent dat het percentage ouderen toeneemt in de totale bevolking. Het percentage 65-plussers in Nederland is gestegen van zes procent in 1900 naar achttien procent in 2018. In Almelo is dit percentage zo’n twintig procent in 2020.

Daarnaast is het zo dat binnen de 65-plusgroep het aandeel 80-plussers toeneemt, omdat mensen tegenwoordig steeds langer leven. Bijna een kwart van de 65-plussers in Nederland is ouder dan tachtig.
Deze cijfers tonen aan dat dat geriatriefysiotherapie niet alleen in Almelo, maar in heel Nederland nodig is om ervoor te zorgen dat deze mensen de juiste zorg krijgen.

U kunt terecht bij de geriatriefysiotherapeut voor onder andere afname van spierkracht (sarcopenie), klachten als gevolg van slijtage (artrose), revalidatie na een gebroken heup of heup- of knieprothese, ziekte van Parkinson, dementie, CVA/beroerte, valpreventie, osteoporose en evenwichtsproblemen.

Wat doet de geriatriefysiotherapeut?

De fysiotherapeut met een master in de geriatriefysiotherapie richt zich op de zorg voor kwetsbare ouderen met een vaak complexe problematiek. Hij of zij brengt uw mogelijkheden op verschillende manieren in kaart en komt samen met u tot een behandelplan.

Oefentherapie vormt een groot en belangrijk deel van de behandeling. Het gaat hierbij zowel om behoud als herstel van functie. Denk bijvoorbeeld aan spierkrachttraining om uw benen te versterken zodat u makkelijker een trap op kan lopen of kunt opstaan vanuit een stoel. Ook helpt de geriatriefysiotherapeut u bij het aanmeten en aanvragen van hulpmiddelen.

Daarnaast adviseert en begeleidt de geriatriefysiotherapeut ook gezinsleden en eventuele mantelzorgers. Die informeert hij/zij bijvoorbeeld over het ziektebeeld, de vooruitzichten, de behandeling, dagelijkse handelingen en hulpmiddelen. Indien nodig schakelt de geriatriefysiotherapeut andere zorgverleners in.

Wat doet de geriatriefysiotherapeut - Acacia Fysio plus Zorg

Uw geriatriefysiotherapeut

TIRZA WALHOF

Social Media

Kwaliteit