Kinderfysiotherapie

 

 

Kinderfysiotherapie in Almelo

Kinderfysiotherapeut in Almelo in actieKinderfysiotherapie (KFT) is een vrij nieuw specialisme binnen het domein van de fysiotherapie, dus ook in Almelo. Zoals de titel, doet vermoeden, richt KFT zich op kinderen tussen de nul en achttien jaar jong. Het meredendeel van de kinderen ontwikkelt zich op een natuurlijke manier in een normaal tempo. Door dagelijks in aanraking te komen met spel en te bewegen, worden de zintuigen natuurlijk geprikkeld en gestimuleerd om zicht te ontwikkelen.

Maar bij sommige kinderen is dit allemaal niet zo vanzelfsprekend en verloopt de ontwikkeling afwijkend of vertraagd. Dit kan komen door een aandoening aan de zintuigen, organen, het zenuwstelsel, het houdings- en bewegingsapparaat of door omgevingsfactoren. Hierdoor kan het zijn dat kinderen te weinig motorische ervaringen opdoen. Ze hebben dan meer oefening nodig om een bepaalde vaardigheid aan te leren. Ook kan het zijn dat ze moeten leren om met minder mogelijkheden zo optimaal mogelijk te leven.

Wat doet de kinderfysiotherapeut?

Wanneer het kind is doorverwezen naar de kinderfysiotherapeut vindt er een intake plaats om duidelijkheid te krijgen oven de hulpvraag en gaan de kinderfysiotherapeut het kind observeren en onderzoeken om een zo compleet mogelijk beeld van de motorische mogelijkheden en observatie en gestandaardiseerde tests.

Kinderfysiotherapeuten letten bij diagnose en behandleing onder andere op het type aandoening, hoe oud het kind is, in welke ontwikkelingsfase het kind zich bevind en relevante omgevingsfactoren die het bewegingsgedrag kunnen beïnvloeden.

Om motorische vaardigheden volledig in kaart te kunnen brengen, wordt vaak informatie gewonnen bij derden. Zoals bijvoorbeeld de vader en de moeder, de school en / of een zorgverlener. Na de observatie door de kinderfysio worden de resultaten van het onderzoek besproken met de ouders of verzorgers. Indien van toepassing, wordt ook de verwijzer betrokken en wordt gezamenlijk een een behandelplan op. In dit plan worden persoonlijke doelen van het kind geformuleerd, waaraan wordt gewerkt tijdens de behandelperiode.

Waar bestaat de behandeling uit?

De kinderfysiotherapeutische behandeling is erop gericht voorwaarden te optimaliseren, zodat het kind de motorische ontwikkeling kan verbeteren. Het hoofddoel wordt altijd aangepast aan de de omstandigheden waarin het kind zich bevind.

Bij zuigelingen zal de behandeling in de meeste gevallen aan huis plaatsvinden. Er zullen veel hantering- en speladviezen aan de ouders worden gegeven waardoor ze de behandeling bij de dagelijkse verzorging kunnen betrekken. Voorbeelden van indicaties bij baby en peuter:

 • Motorische ontwikkelingsachterstand
 • Asymmetrische zuigeling, voorkeurshouding, evt. gecombineerd met een afgeplat of scheef hoofdje
 • Huilbaby
 • Billenschuiver
 • Cerebrale parese
 • Pre- dysmature baby (te vroeg geboren)
 • Plexus bragialis laesie t.g.v. de bevalling Ect.

Voorbeelden van indicaties bij het opgroeiende kind:

 • Motorische ontwikkelingsachterstand
 • Aangeboren afwijkingen, die invloed hebben op de motoriek
 • Mentale retardatie
 • Cerebrale parese
 • Afwijkend looppatroon
 • Sensomotorische problemen
 • ADHD / DCD
 • Schrijfproblemen
 • Sportblessures
 • Houdingsproblematiek
 • Jeugdreuma
 • Lagere of hogere spierspanning
 • Orthopedische afwijkingen
 • Ademhalingsproblemen
3

 

De

Kinderfysiotherapeut

Alle specialisaties op een rij

Copyright  Acaciaplein.nl 2020  |  Privacy Beleid  |  Disclaimer  |  Sitemap