Clicky

Logo - Acacia Fysio plus Zorg

Manuele Therapie Almelo

Contact

Veel mensen in Almelo hebben last van hun rug, nek of andere gewrichten. Manuele therapie helpt snel pijn van deze klachten te verminderen en makkelijker te bewegen door specialistisch onderzoek en behandeling.

Wat is

manuele therapie?
Meer info

Waarvoor

manuele therapie?
Meer info

Wat doet de

manueel therapeut?
Meer info

Wie is uw

manueel therapeut?
Meer info

Wat is Manuele therapie?

Manuele therapie is een gespecialiseerde masteropleiding na de reguliere fysiotherapie studie. Hoewel de opleiding breed is georiënteerd, ligt de primaire focus op het verbeteren van gewrichtsfuncties van armen, benen en de wervelkolom.

Manueeltherapeuten zijn getraind om gewrichten van wervels en andere lichaamsregio’s gedetailleerd te onderzoeken en vervolgens gericht te kunnen behandelen.

Deze bewegingsstoornissen worden in context gebracht met relevante activiteitenproblemen zoals bijvoorbeeld bukken of draaien met het hoofd. Indien er ook sprake is van problemen tijdens het uitvoeren van werk of hobby in relatie tot het gezondheidsprobleem, wordt dit ook in kaart gebracht. Waar nodig, wordt er ook rekening gehouden met persoonlijke en omgevingsfactoren om tot een zo optimaal mogelijke behandeling te komen.

Manuele Therapie Almelo - Acacia Fysio plus Zorg
Waarvoor manuele therapie in Almelo - Acacia Fysio plus Zorg

Waarvoor manuele therapie in Almelo?

DIn nederland waren in 2018 ruim twee miljoen mensen bekend met rug- en neklachten. Dat is zo’n 12 procent van de totale Nederlandse bevolking. Het is aannemlijk dat deze cijfers ook in meer of minder mate voor Almelo gelden.

Acute en chronische rug- en nekklachten kunnen goed met manuele therapie worden behandeld. Het is duslogisch dat deze therapie een plek heeft bij de aanpak van deze enorme hoeveelheid wervelkolomgerelateerde problemen.

Naast problemen met de wervelkolom zijn ook andere lichaamsregio’s met bewegingsproblemen te behandelen met deze therapievorm.

Wat doet de manueeltherapeut?

De fysiotherapeut met een master in de manuele therapie richt zich voornamelijk op problemen bij bewegen van de wervelkolom. Dit wil niet zeggen dat een manueel therapeut geen andere regio’s onderzoekt en behandelt.

Het manueeltherapeutisch onderzoek gaat net een stapje verder als een regulier fysiotherapeutisch onderzoek. Er wordt uitgebreid stilgestaan bij het onderzoek om zo een goed beeld te krijgen van de klacht. Een goed begin is immers het halve werk. Bij manueeltherapeutische behandeltechnieken wordt al snel gedacht aan ‘het knakje zetten’, oftwel een manipulatie van een gewricht. Uiteraard is dit niet de enige behandeltechiek die wordt toegepast, al geeft een manipulatie soms wel verrassend postieve resultaten.

Mensen met bijvoorbeeld hoofdpijn, nekpijn, rugklachten of duizeligheid zijn meestal snel gebaat bij een aantal behandelingen. Een niet direct voor de hand liggende groep zijn huilbaby’s. Bij Acacia Fysio plus Zorg zijn we gespecialiseerd in het behandelen hiervan. Met een behandelgemiddelde van zo,n twee sessies en een succespercentage van meer dan 90 procent hebben we al heel wat baby’s kunnen helpen. En ook hun ouders…

Wat doet de manueeltherapeut - Acacia Fysio plus Zorg

Uw manueeltherapeuten

Social Media

Kwaliteit