Clicky

Logo - Acacia Fysio plus Zorg

 

Ouderen vallen Acacia Fysio plus Zorg

Waarom vallen ouderen?

Sommige mensen hebben meer kans om te vallen dan anderen. Maar waarom?

Vaak krijgt de omgeving de schuld. Het is makkelijk om de vinger te wijzen naar die gladde vloer of die losliggende stoeptegel. Belangrijke wezenlijke oorzaken krijgen hierdoor geen erkenning, waardoor behandeling vaak niet effectief is en mensen opnieuw vallen in de toekomst.

De Valrisicotest

Er is een snelle manier om er achter te komen of u een grotere kans heeft om ten val te komen. Stel u zelf daarvoor eens de volgende twee vragen:

‘Bent u de afgelopen 12 maanden gevallen?’ EN ‘Heeft u moeite met bewegen, lopen of balans houden?’

Wanneer u meer dan één keer bent gevallen, heeft u een hoger valrisico. U heeft dus meer kans op een valpartij in de toekomst als u in het verleden al eens bent gevallen. Dit risico wordt groter, naarmate u vaker bent gevallen. Daarnaast heeft u een verhoogd valrisico wanneer u niet of slechts één keer bent gevallen in het afgelopen jaar, maar “ja” moet antwoorden op de tweede vraag. Denk bij moeite met lopen ook aan het gebruik van een loophulpmiddel, zoals rollator of wandelstok. Wanneer u twijfelt, kies dan altijd “ja”.

De Valanalyse

Vervolgens kan u samen met uw zorgverlener in kaart brengen waarom u een hoger valrisico heeft. Zo kan hij/zij u gericht adviseren en indien nodig doorverwijzen. Zo kunnen ergotherapeut, fysiotherapeut en/of huisarts betrokken zijn bij de preventie van valpartijen. Veel valincidenten zijn namelijk al met simpele maatregelen te voorkomen. Bijvoorbeeld door aanpassingen in en om het huis, zoals betere verlichting en het wegnemen van vloerkleden. Of misschien moet u uw ogen opnieuw laten checken. Dit zijn slechts enkele voorbeelden van de vele mogelijke adviezen.

In onze vorige blog over vallen hebben we al even kort aangehaald dat er meer dan 30 verschillende oorzaken zijn voor vallen. Vallen is dan ook vaak eerder het gevolg van een combinatie van factoren dan van één onderliggende oorzaak. Hieronder worden de belangrijkste risicofactoren voor vallen bij thuiswonende ouderen op volgorde van voorkomen genoemd.

 • Mobiliteitsproblemen (bewegen, lopen, balans)
 • Eerder gevallen
 • Medicatie voor psychische aandoeningen
 • Afhankelijk in dagelijkse activiteiten
 • Verminderde lichamelijke activiteit (inactiviteit)
 • Gewrichtsaandoeningen
 • Verminderd zicht
 • Urine-incontinentie
 • Ziekte van Parkinson
 • Duizeligheid
 • Gebruik van meerdere
 • geneesmiddelen
 • Leeftijd
 • Vrouwelijk geslacht
 • Depressieve symptomen
 • Geheugenproblemen

Mensen met urine-incontinentie vallen omdat ze zich naar het toilet haasten, vaak ’s nachts, en in deze haast vergeten het licht aan te doen. Ook bloeddrukverlagende medicatie kan leiden tot een val. En zo verder.

Maar u ziet al, niet alle oorzaken zijn te behandelen, zoals uw leeftijd en geslacht. Er zijn echter ook genoeg oorzaken waaraan wel aandacht kan worden besteed tijdens de preventie van toekomstige valincidenten.

Door de juiste oorzaken aan te pakken, behoort vallen misschien ook voor u tot de verleden tijd.

Social Media

Kwaliteit